Sabtu, 11 Februari 2012

Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rosululloh

Buku karya Khalid Muhammad Khalid ini sangat asyik untuk dibaca, dikaji, dan ditelaah. Penulis buku ini berhasil membawa pembaca menghayati liku-liku kehidupan para sahabat Rosululloh 15 abad yang lalu. Penulis buku ini mampu "membacakan" fakta historis dalam bahasa yang mudah dipahami dan menarik, seakan-akan kita berada bersama para sahabat. Pembaca akan memperoleh gambaran yang konkrit tentang kesungguhan berjuang, sikap hidup dan pandangan serta proses pembinaan pribadi para sahabat langsung dari Rosululloh SAW.


Segala peristiwa yang dijalani para sahabat terpampang jelas dalam buku ini. Mulai dari mencari hidayah Islam, memperjuangkan Islam, sampai syahid membela Islam dikisahkan dalam buku ini. Alur yang diceritakan oleh penulis buku ini, mampu membuat saya selaku pembaca seakan-akan berada diantara sahabat, ikut merasakan pahit manis perjuangan mereka dalam menegakkan agama Islam.

Dalam buku ini diceritakan 60 sahabat Rosululloh SAW yang sangat menyentuh. Memang dalam buku ini tidak memuat 4 sahabat Khulafaur Rasyidin (Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali) yang mempunyai kedudukan tersendiri, yang ditulis dalam buku terpisah. Sekiranya demikian, semoga tidak mengurangi niatan kita untuk membaca buku ini. Semoga juga kita dapat mengambil keteladanan dari para sahabat Rosululloh SAW setelah kita membaca buku ini. Selamat membca....

Tidak ada komentar:

Posting Komentar